De Stappen is vleermuisvrij

Sloop van Wouwse school kan los

Er zitten geen vleermuizen in het deel van basisschool De Stappen in Wouw dat gesloopt moet worden. Dat bleek gisteravond tijdens de laatste inspectieronde. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan ruim een halfjaar onzekerheid.

Schooldirecteur Rini Damen is dan ook opgelucht. "We zijn hier hartstikke blij mee, we kunnen nu vol gas verder de goede kant op; in de richting van de beoogde nieuwbouw van een IKC.”

Zo’n IKC - een integraal kindcentrum, ook wel ‘brede school’ - is een gebouw waarin basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 12 jaar oud. "We willen heel graag door met de ontwikkeling van ons onderwijs. Daar zijn we al langer mee bezig, maar in ons huidige gebouw lopen we tegen beperkingen aan. Dat is daar niet geschikt voor.” 

Verstekelingen
Maar de plannen voor nieuwbouw kwamen afgelopen februari met piepende remmen tot stilstand, toen tijdens flora- en faunaonderzoeken allerlei gaatjes en spleetjes werden aangetroffen, waar vleermuizen in zóuden kunnen leven. Die beschermde dieren mag je niet zomaar verstoren, dus moest eerst goed worden uitgezocht of ze er ook daadwerkelijk waren genesteld.

Was het antwoord op die vraag ‘ja’ geweest, dan zou een lang traject moeten worden gevolgd om de beestjes ergens anders heen te lokken. De gemeente Roosendaal kan daarover meepraten; de renovatie van het stadskantoor kwam om die reden lang stil te liggen, maar twee weken geleden kwam het verlossende woord dat de gevleugelde verstekelingen waren gevlogen.

‘Nu hopen op de gemeente’
Maar het antwoord is dus ‘nee’. "Dat geeft de burger moed. De procedures zijn uiteraard zorgvuldig gevolgd, daar heb je nu eenmaal mee te dealen. Het definitieve rapport komt volgende week en dan is het hopen dat de gemeente snel de vergunning verleent.”

Omdat de omgevingsvergunning nog ter inzage ligt, duurt dat waarschijnlijk nog zo'n zes weken, zegt gemeentewoordvoerder Pieter Thielen. De gemeente Roosendaal is blij dat hiermee ook het tweede grote vleermuizendossier kan worden dichtgeklapt. Geen verdere vertraging door lange procedures, betekent ook dat het kostenplaatje niet drastisch verandert. "Voor ons, voor de school én voor de vleermuizen is het fijn dat het op deze manier kan worden opgelost.”

Wanneer de vergunning verleend wordt, kan zo'n vijf maanden na de oorspronkelijke planning de sloop dan eindelijk aanvangen, zegt Damen. "Rond december of januari zouden we dan kunnen beginnen met bouwen, en dan hopen we over een jaar de opening te kunnen vieren.”

Contact

KPO Kindcentrum ?????
Beryldijk 113
4706 DZ Roosendaal
kindcentruminkortendijk@kporoosendaal.nl