Waarom nieuwbouw

In de wijk Kortendijk in Roosendaal zijn de scholen KPO Basisschool De Cortendijck en De Saffier van KPO Roosendaal gevestigd.
Deze scholen zijn gehuisvest in gebouwen van meer dan veertig jaar oud. Vernieuwing van deze schoolgebouwen heeft dan ook prioriteit. Uit het oogpunt van efficiency, bedrijfsvoering en delen van expertise wordt gekozen voor een nieuwe onderwijslocatie.

Haalbaarheidsonderzoek

HEVO BV heeft hiertoe in opdracht van KPO Roosendaal een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek toont aan dat gezamenlijke huisvesting voor KPO Basisschool De Saffier, KPO Basisschool De Cortendijck en Kober kinderopvang op de locatie van KPO Basisschool De Cortendijck de meeste mogelijkheden voor de toekomst biedt. Hierbij is het uitgangspunt dat beide scholen hun eigen identiteit behouden, maar wel onderzoeken welke kansen er zijn voor samenwerking.

Definitiefase

In vervolg op de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek is met een afvaardiging van de betrokken partijen verkend welke kansen en mogelijkheden gezamenlijke huisvesting biedt voor De Saffier, De Cortendijck en Kober kinderopvang.

De resultaten van deze verkenning zijn vertaald in een programma van eisen voor de nieuwbouw, dat naar verwachting in januari 2022 wordt afgerond. We hopen dan over enkele jaren een mooi nieuw gebouw te betrekken.

Contact

KPO Kindcentrum ?????
Beryldijk 113
4706 DZ Roosendaal
kindcentruminkortendijk@kporoosendaal.nl